..:: Timpirus | กระดานแลกเปลี่ยนความรู้ ::.

พระเกจิอาจารย์ภาคกลาง => หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ มกราคม 24, 2017, 11:15:15 AM

หัวข้อ: พระสมเด็จแดงในดง พิมพ์คะแนน หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 24, 2017, 11:15:15 AM
พระสมเด็จแดงในดง พิมพ์คะแนน หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต องค์ที่๑
   
       หลวงพ่ออภิชิโตภิกขุ หรือ (ชาญณรงค์ ศิริสมบัติ)  ว่ากันว่าท่านได้ศึกษาวิชามาทางสายในดง ที่ต้องเข้าไปเรียนวิชากับ
พระอาจารย์ในป่าลึกลับ หรือเรียกว่าเป็นศิษย์ในดง พระสมเด็จแดง เป็นวัตถุมงคลท่านจัดสร้างเอง ประมาณปี ๒๔๙๖ ทำจากว่านยา
ที่มีคุณวิเศษที่ท่านได้รวบรวมไว้มาจากในดง พระพิมพ์นี้จำนวนสร้างน้อย สมเด็จแดงเป็นพระเนื้อว่าน ถือว่าเป็นวัตถุมงคล
หลวงพ่อชาญณรงค์ที่ต้องการที่จะเสาะหากันบูชากันมาก สมัยก่อนตอนหลวงพ่ออยู่ศิษย์ไม่ใช่ว่าจะได้รับพระสมเด็จแดงนี้กันทุกคน
ก่อนมอบให้หลวงพ่อจะต้องตรวจดวงชะตาก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นอะไรยังไงโดยละเอียด ปัจจุบันพระสมเด็จแดงนี้เป็นพระที่ทุกคนทราบประวัติ
และศรัทธาในองค์หลวงพ่อชาญณรงค์ และครูบาอาจารย์สายในดง จะรีบหาบูชาเพื่อศิริมงคลเพราะพระท่านบูชาแล้วอภินิหารเกิดความคาด
หมายแก่ผู่ที่ได้บูชา(ผมถ่ายแบบไม่มีตัวช่วยและรีบครับเลยชมเอานะครับ)
หัวข้อ: Re: พระสมเด็จแดงในดง พิมพ์คะแนน หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 25, 2017, 03:58:49 PM
พระสมเด็จแดงในดง พิมพ์คะแนน หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต องค์ที่๒
   
       หลวงพ่ออภิชิโตภิกขุ หรือ (ชาญณรงค์ ศิริสมบัติ)  ว่ากันว่าท่านได้ศึกษาวิชามาทางสายในดง ที่ต้องเข้าไปเรียนวิชากับ
พระอาจารย์ในป่าลึกลับ หรือเรียกว่าเป็นศิษย์ในดง พระสมเด็จแดง เป็นวัตถุมงคลท่านจัดสร้างเอง ประมาณปี ๒๔๙๖ ทำจากว่านยา
ที่มีคุณวิเศษที่ท่านได้รวบรวมไว้มาจากในดง พระพิมพ์นี้จำนวนสร้างน้อย สมเด็จแดงเป็นพระเนื้อว่าน ถือว่าเป็นวัตถุมงคล
หลวงพ่อชาญณรงค์ที่ต้องการที่จะเสาะหากันบูชากันมาก สมัยก่อนตอนหลวงพ่ออยู่ศิษย์ไม่ใช่ว่าจะได้รับพระสมเด็จแดงนี้กันทุกคน
ก่อนมอบให้หลวงพ่อจะต้องตรวจดวงชะตาก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นอะไรยังไงโดยละเอียด ปัจจุบันพระสมเด็จแดงนี้เป็นพระที่ทุกคนทราบประวัติ
และศรัทธาในองค์หลวงพ่อชาญณรงค์ และครูบาอาจารย์สายในดง จะรีบหาบูชาเพื่อศิริมงคลเพราะพระท่านบูชาแล้วอภินิหารเกิดความคาด
หมายแก่ผู่ที่ได้บูชา(ผมถ่ายแบบไม่มีตัวช่วยและรีบครับเลยชมเอานะครับ)
หัวข้อ: Re: พระสมเด็จแดงในดง พิมพ์คะแนน หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มีนาคม 03, 2017, 11:17:40 AM
พระสมเด็จแดงในดง พิมพ์คะแนน หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต องค์ที่๓
   
       หลวงพ่ออภิชิโตภิกขุ หรือ (ชาญณรงค์ ศิริสมบัติ)  ว่ากันว่าท่านได้ศึกษาวิชามาทางสายในดง ที่ต้องเข้าไปเรียนวิชากับ
พระอาจารย์ในป่าลึกลับ หรือเรียกว่าเป็นศิษย์ในดง พระสมเด็จแดง เป็นวัตถุมงคลท่านจัดสร้างเอง ประมาณปี ๒๔๙๖ ทำจากว่านยา
ที่มีคุณวิเศษที่ท่านได้รวบรวมไว้มาจากในดง พระพิมพ์นี้จำนวนสร้างน้อย สมเด็จแดงเป็นพระเนื้อว่าน ถือว่าเป็นวัตถุมงคล
หลวงพ่อชาญณรงค์ที่ต้องการที่จะเสาะหากันบูชากันมาก สมัยก่อนตอนหลวงพ่ออยู่ศิษย์ไม่ใช่ว่าจะได้รับพระสมเด็จแดงนี้กันทุกคน
ก่อนมอบให้หลวงพ่อจะต้องตรวจดวงชะตาก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นอะไรยังไงโดยละเอียด ปัจจุบันพระสมเด็จแดงนี้เป็นพระที่ทุกคนทราบประวัติ
และศรัทธาในองค์หลวงพ่อชาญณรงค์ และครูบาอาจารย์สายในดง จะรีบหาบูชาเพื่อศิริมงคลเพราะพระท่านบูชาแล้วอภินิหารเกิดความคาด
หมายแก่ผู่ที่ได้บูชา
หัวข้อ: Re: พระสมเด็จแดงในดง พิมพ์คะแนน หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มีนาคม 09, 2017, 09:10:48 PM
พระสมเด็จแดงในดง พิมพ์คะแนน หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต องค์ที่๔
   
      หลวงพ่ออภิชิโตภิกขุ หรือ (ชาญณรงค์ ศิริสมบัติ)  ว่ากันว่าท่านได้ศึกษาวิชามาทางสายในดง ที่ต้องเข้าไปเรียนวิชากับ
พระอาจารย์ในป่าลึกลับ หรือเรียกว่าเป็นศิษย์ในดง พระสมเด็จแดง เป็นวัตถุมงคลท่านจัดสร้างเอง ประมาณปี ๒๔๙๖ ทำจากว่านยา
ที่มีคุณวิเศษที่ท่านได้รวบรวมไว้มาจากในดง พระพิมพ์นี้จำนวนสร้างน้อย สมเด็จแดงเป็นพระเนื้อว่าน ถือว่าเป็นวัตถุมงคล
หลวงพ่อชาญณรงค์ที่ต้องการที่จะเสาะหากันบูชากันมาก สมัยก่อนตอนหลวงพ่ออยู่ศิษย์ไม่ใช่ว่าจะได้รับพระสมเด็จแดงนี้กันทุกคน
ก่อนมอบให้หลวงพ่อจะต้องตรวจดวงชะตาก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นอะไรยังไงโดยละเอียด ปัจจุบันพระสมเด็จแดงนี้เป็นพระที่ทุกคนทราบประวัติ
และศรัทธาในองค์หลวงพ่อชาญณรงค์ และครูบาอาจารย์สายในดง จะรีบหาบูชาเพื่อศิริมงคลเพราะพระท่านบูชาแล้วอภินิหารเกิดความคาด
หมายแก่ผู่ที่ได้บูชา