..:: Timpirus | กระดานแลกเปลี่ยนความรู้ ::.

พระเกจิอาจารย์ภาคกลาง => หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ มีนาคม 29, 2017, 03:27:58 PM

หัวข้อ: เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มีนาคม 29, 2017, 03:27:58 PM
เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต
หลวงพ่อชาญณรงค์ ท่านได้เรียนวิชาจากหลวงตาดำผู้เป็นท่านอาจารย์ใหญ่สูงสุดของสายนี้ โดยสายนอกดงนั้นท่านเป็นลูกศิษย์
ของ(หลวงพ่อพลอย วัดเงิน บางพรม หลวงพ่อชาญณรงค์ มีเรื่องเล่ามากมายถึงเรื่องราวอภินิหารเหนือธรรมชาติ หนึ่งในนั้นคือเรื่องราว
ที่ท่านได้เคยแสดงอภินิหาร “เสกใบไม้กลายเป็นนก” ต่อหน้าสักขีพยาน อาทิ พระพุทธทาสภิกขุ, อาจารย์ชุม ไชยคีรี ฯลฯ มีภาพตีพิมพ์
ลงในหนังสือ “เดลิเมล์ข่าวภาพ” ในสมัยนั้นมาแล้ว เหรียญรุ่นแรกนี้สร้างประมาณปี ๒๕๓๐ โดยตระกูล “จาติกวณิช”
เนื้อโลหะที่ใช้เป็นเนื้อทองเหลืองนำเข้ามาจากประเทศอิตาลีและปั๊มที่โรงกษาปณ์ หลวงพ่อชาญณรงค์ท่านปลุกเสกเดี่ยวเหรียญรุ่นนี้อย่างดี
โดยนำเหรียญทั้งหมดมาปลุกเสกรวมก่อน แล้วต่อมาเมื่อมีเวลาว่างท่านจะนำเหรียญมาเสกเพิ่มอีกครั้ง
หัวข้อ: Re: เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ เมษายน 08, 2017, 10:21:39 PM
เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต เหรียญที่ ๒
หลวงพ่อชาญณรงค์ ท่านได้เรียนวิชาจากหลวงตาดำผู้เป็นท่านอาจารย์ใหญ่สูงสุดของสายนี้ โดยสายนอกดงนั้นท่านเป็นลูกศิษย์
ของ(หลวงพ่อพลอย วัดเงิน บางพรม หลวงพ่อชาญณรงค์ มีเรื่องเล่ามากมายถึงเรื่องราวอภินิหารเหนือธรรมชาติ หนึ่งในนั้นคือเรื่องราว
ที่ท่านได้เคยแสดงอภินิหาร “เสกใบไม้กลายเป็นนก” ต่อหน้าสักขีพยาน อาทิ พระพุทธทาสภิกขุ, อาจารย์ชุม ไชยคีรี ฯลฯ มีภาพตีพิมพ์
ลงในหนังสือ “เดลิเมล์ข่าวภาพ” ในสมัยนั้นมาแล้ว เหรียญรุ่นแรกนี้สร้างประมาณปี ๒๕๓๐ โดยตระกูล “จาติกวณิช”
เนื้อโลหะที่ใช้เป็นเนื้อทองเหลืองนำเข้ามาจากประเทศอิตาลีและปั๊มที่โรงกษาปณ์ หลวงพ่อชาญณรงค์ท่านปลุกเสกเดี่ยวเหรียญรุ่นนี้อย่างดี
โดยนำเหรียญทั้งหมดมาปลุกเสกรวมก่อน แล้วต่อมาเมื่อมีเวลาว่างท่านจะนำเหรียญมาเสกเพิ่มอีกครั้ง