..:: Timpirus | กระดานแลกเปลี่ยนความรู้ ::.

พระเกจิอาจารย์ภาคกลาง => ท่านเจ้าคุณนรฯ ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ เมษายน 11, 2017, 08:11:11 PM

หัวข้อ: พระร่วงทรงพลใหญ่เคลือบ(ยอดขุนพลใหญ่เจ้าคุณนรฯ)วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ เมษายน 11, 2017, 08:11:11 PM
พระร่วงทรงพลใหญ่เคลือบ(ยอดขุนพลใหญ่เนื้อเขียวไข่กาเจ้าคุณนรฯ)วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
ท่านเจ้าคุณนร ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ พระอรหันต์กลางกรุงแห่งวัดเทพศิรินทร์
      หรือพระยานรรัตนราชมานิต เป็นผู้มีความกตัญญูสูงสุด มีสัจจะมั่นคง มีขันติวิระยะแรงกล้า มีเมตตา และทรงคุณธรรมอันประเสริฐ
สามารถปฏิบัติธรรมสำเร็จผลสูงสุด ท่านจึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้นสาธุชนได้เคารพกราบไหว้สักการะบูชา ในฐานะผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
และปฏิบัติออกจากทุกข์โดยแท้จริง
*พระร่วงทรงพลใหญ่เคลือบ เจ้าคุณนร ฯ ปลุกเสก ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลาเสก
ท่านพระครูวินัยธรชินเทพ(พระครูวิมลญาณอุดม อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ มรณภาพแล้วเมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๔๖)
ได้นำดินมาจากจังหวัดเชียงใหม่ จัดสร้างพระร่วงทรงพล มีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
โดยมีเจตนาที่จะหาทุนทรัพย์ช่วยสร้างพระอุโบสถของวัดสัมพันธวงศ์ที่ยังค้างอยู่ ส่วนผสมมีดินเชียงใหม่และผงว่านและเกษรดอกไม้
เมื่อกดพิมพ์เสร็จตามจำนวนต้องการก็ได้นำพระชุดนี้ไปจ้าง โรงงานเครื่องเคลือบดินเผาแถวอ้อมน้อย ให้ช่วยเผาให้เนื้อพระจึงดูเหมือนกระเบื้องเคลือบ (แบบสังคโลก) โดยสร้าง
ทั้งหมด ๕,๐๐๐ องค์ โดยการทำพิธีปลุกเสก มี ๒ ครั้งใหญ่ ๆ คือ

๑. นำไปมอบให้หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา ปลุกเสก ๑ ไตรมาส (ช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือน)
๒. ได้นำเข้าพิธี ณ วัดเทพศิรินทราวาส เพื่อให้เจ้าคุณนรฯปลุกเสกให้ วันที่ ๕ ธ.ค.๒๕๑๓
จากนั้นก็นำไปให้หลวงปู่แหวนปลุกเสกซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

ได้มอบถวายแด่ท่านเจ้าคุณเทพปัญญามุนี (เฉย) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ๒๐๐ องค์ แจกในงานทำบุญอายุ
และได้มอบถวายให้วัดอินทรประชาราษฎร์ ปราจีนบุรี แจกในงานทอดกฐินสามัคคีจำนวน ๕๐ องค์
นอกจากนั้นได้แจกให้กับผู้ที่มาทำบุญสร้างโบสถ์วัดสัมพันธวงศ์และมอบให้วัดสัมพันธวงศ์เพื่อจัดหาทุนในการก่อสร้างพระอุโบสถ
ทั้งหมดพระชุดนี้อยู่ในการดูแลของท่านพระครูวิมลญาณอุดม (ชินเทพ) และภายหลังการมรณภาพของท่าน จึงได้ได้นำออกมาให้
ประชาชนได้บูชาเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างพระอุโบสถสมตามประสงค์ของท่าน
ลักษณะขององค์พระ :แบบพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยลพบุรี
พระพักตร์กลมโตคล้ายผลมะตูม พระเศียรมีมงกุฏสวม มีพระอุณาโลม เส้นพระขนง พระเนตร พระนาสิก พระโอษฐ์ และพระกรรณทั้ง
สองข้างชัดเจน ทรงเครื่องฉลองพระศอ สังฆาฏิยาวระหว่างพระนาภี พระหัตถ์ทั้งสองข้างมีกำไร หงายพระหัตถ์วางซ้อนกันบนพระเพลา
มีบาตรน้ำมนต์อยู่บนพระหัตถ์ จีวรห่มเฉลียง ข้างวามี ๒ ริ้ว ประทับบนอาสนะดอกบัวรอง ด้านหลังมีเครื่องหมายยันต์ “ตัวเฑาะ” ของ
วัดสัมพันธวงศ์ ด้านหลังจารึก “อะ,อุ,มะ” อันหมายถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง เป็นตัวจมชัดบ้าง เลือนรางบ้าง เนื่องจากการกดพิมพ์
ทุกองค์จะเห็นจุดมวลสารเป็นสีน้ำตาลแก่ เนื้อพระเด่น ๆ มี ๒ สีคือสีเขียวสังคโลกไข่กาและสีเปลือกไข่ โดยมีจำนวนการ
สร้าง ๕,๐๐๐ องค์