..:: Timpirus | กระดานแลกเปลี่ยนความรู้ ::.

พระเกจิอาจารย์ภาคกลาง => หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ มกราคม 11, 2017, 09:44:10 AM

หัวข้อ: เหรียญสามัคคีมีสุขกูผู้ชนะ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น๒
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 11, 2017, 09:44:10 AM
เหรียญสามัคคีมีสุขกูผู้ชนะ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น๒
       เหรียญสามัคคีมีสุข - กูผู้ชนะ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง สร้าง ปี ๒๕๒๑ ๑. เหรียญนี้มีด้วยกัน ๒ ชนิด
คือ ชนิดโลหะรมน้ำตาล (หรือ รมดำ) ปลุกเสกเมื่อวันวิสาขบูชา ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ถือเป็นรุ่นแรก ส่วนอีกชนิดหนึ่ง คือ ชนิดโลหะสีทอง หรือ ชุบทอง ปลุกเสกเดือนเมษายน ๒๕๒๘ เป็นรุ่นที่สอง ทั้งสองชนิดเป็นพิมพ์เดียวกันทั้งหน้าและหลัง ด้านหลังเป็นรูปและชื่อ พระเจ้าตากสินมหาราช และมีข้อความด้านบนว่า กูผู้ชนะ หลวงพ่อได้ชี้แจงเรื่องการสร้างเหรียญนี้ไว้ดัง
นี้
"อาตมาทำเหรียญพิเศษ ให้นามว่า "กูผู้ชนะ" แจกแด่ท่านที่ร่วมกุศลสาธารณประโยชน์ สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร โดยเอาเงินที่ได้จากการแจกเหรียญนี้ซื้ออุปกรณ์ในการแจกของ จำนวนที่ทำมีจำนวนจำกัดไม่มากนัก เริ่มทำการปลุกเสก วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ตรงกับวันวิสาขบูชา จะเริ่มทำการแจกวันเข้าพรรษา คือ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๑ เป็นต้นไป อัตราบำเพ็ญกุศล เดิมมิได้กำหนดไว้ อยากจะให้เป็นไปตามศรัทธาของท่านผู้รับ และตั้งใจทำบุญ มีหลายท่านแจ้งมาว่า คนจนที่มีเงินน้อย บางท่านอยากจะได้ไว้มาก เพื่อให้เพียงพอแก่คนในครอบครัว เห็นคนอื่นทำบุญมาก และได้รับเหรียญเดียว ตนเองยากจน ครั้นจะบริจาคมากก็ไม่มีพอ ขอให้กำหนดอัตราขั้นต่ำไว้ เพื่อความสบายใจของท่านผู้รับ อาตมาขอกำหนดอัตราสำหรับบริจาคสงเคราะห์ผู้ยากจนไว้ดังนี้ ท่านผู้รับจะรับเหรียญนี้ได้ โดยที่ท่านบริจาคทรัพย์ร่วมสาธารณกุศลตั้งแต่ ๑๐ บาท ขึ้นไป ถ้าไม่เกรงใจคนที่บอกว่ายากจน จะไม่กำหนดราคาเลย สำหรับเหรียญ "กูผู้ชนะ" นี้ ไม่มีวางแจกหรือขายในที่ใดทั้งหมด ทุกท่านจะได้รับจากอาตมาเองแห่งเดียว" พระมหาวีระ ถาวโร ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี (คัดลอกมาจากหนังสือ "สมบัติพ่อให้" ของวัดท่าซุง (๑๕ มีนาคม ๒๕๓๕) พระคาถาอาราธนา พระเครื่องของหลวงพ่อฤาษี ฯ ตั้งนะโม ๓ จบก่อน แล้วยกพระเครื่องขึ้นพนมมือ อาราธนาพระคาถา ๓ จบดังนี้ " อิทธิฤทธิ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะ เดชัง ขอเดช เดชะ จงมาเป็นที่พึ่ง แก่ มะอะอุ นี้เถิด "