.

 

 


ผู้เขียน หัวข้อ: อำนาจแห่งบารมีเหนือปกติธรรมดา หลวงปู่โง่น โสรโย  (อ่าน 2967 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 443
    • ดูรายละเอียด
อำนาจแห่งบารมีเหนือปกติธรรมดา หลวงปู่โง่น โสรโย
พรหมวิหาร ๔ หรือ พรหมวิหารธรรม เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเช่นพรหม
เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ที่ผู้ปกครอง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ ๔ ประการ คือ
๑.เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า
๒.กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์
๓.มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง ประกอบด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลาย
            ผู้ดำรงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป
๔.อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง
ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ
พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม

เทวทูตจากสวรรค์
พอกำลังพูดกันอยู่ยังไม่จบ ลางร้ายก็มาเตือนอีกเป็นครั้งที่สอง
คราวนี้เป็นพวกอีกา ซึ่งมันมาอาศัยอยู่นานแล้ว มีเป็นจำนวนมาก มันมาจับที่เตียงนั่งของคุณแป๊ะและตามเก้าอี้บ้าง กิ่งไม้บ้าง ใกล้ๆ
บ้าง คุณแป๊ะเขาเห็นเข้าก็รีบจัดอาหารให้มันกิน มันรับแล้วสลัดทิ้งไม่ยอมกิน เหมือนแต่ก่อน ๆ มา แล้วอีกาทุก ๆ ตัว ก็อ้าปากร้อง
พร้อม ๆ กันว่า“กาวา ๆ ๆ ๆ”
เสียงอึกทึกไปหมด ข้าพเจ้ารำคาญหู ต้องหาบ่วงหาไม้เรียวทำท่าจะคล้องคอหรือจะตี มันจึงบินหนีไปอยู่ห่าง ๆ จากคุณแป๊ะ
แล้วยังร้องอีก ส่งเสียงอย่างเดิม คือ
“ก า ว า ๆ ๆ ๆ”
ข้าพเจ้าบอกกับคุณแป๊ะว่า“ คุณ แป๊ะเอ๋ย อันตัวอีกานี้ ทางหิมาลัยประเทศ คือประเทศเนปาล ซึ่งเป็นถิ่นฐาน พุทธกำเนิดของเรานั้น
ชาวบ้านชาวเมืองนั้นทั้งประเทศเขานับถืออีกา เคารพอีกาว่าเป็นเทพเจ้า คือเทวทูตผู้บอก ลางดีลางร้าย เขาจึงมีพิธีเทศกาลเลี้ยงอีกา
หลวงพ่อเองไป ๆ มา ๆ ทุกปีที่เมืองนี้ ก็เพราะว่าเราบวชในพระพุทธศาสนา พระศาสดาของเราอุบัติเกิดอยู่ที่นั่น จึงต้องไปบ่อย
เมื่อไปเห็นพิธีเลี้ยงกา เทศกาลเลี้ยงกาของเขาแล้ว จึงนึกสงสัยสนใจ หาหนังสืออีกาของเขามาอ่านดู ก็พบว่าอีกานี้คือ เทวทูต
เป็นผู้สื่อข่าวจากเทวดามาบอกมวลมนุษย์ และมาดูแลเมืองมนุษย์
ดังนั้น เมืองนี้ ประเทศนี้ โดย เฉพาะอย่างยิ่งกรุงกาฎมัณฑุ ซึ่งเป็นนครหลวง ยิ่งมีอีกามากที่สุด พอตื่นขึ้นมา หรือถ้าจะไปไหน
เขาต้องนั่งฟังเสียงอีกาว่ามันมาร้องอย่างไร จะดี จะร้ายเอาเสียงอีกาเป็นหมอดู จึงพอสรุปได้ว่า

ถ้าอีกามันร้องว่า “กา กา กา” ไปทั่วหน้า จะได้ลาภดั่งใจจง
ถ้ามันร้อง “กาวั้ก กาวั้ก กาวั้ก” จักทะนงจะเสียทรงเกิดทุกข์ไม่สุขใจ
ถ้ามันร้อง “กาวา กาวา กาวา” จะม้วยมรณ์จะสังหรณ์วายชนม์จนตักษัย
ถ้ามันร้องว่า “กาวู้ กาวู้ กาวู้” ผู้อยู่ไกลจะมาใกล้ถึงถิ่นให้ยินดี หรือจะได้รับข่าวดี
เหล่านี้เป็นความเชื่อถือของชาวเนปาล ถ้าหากเราเชื่อตามเขาเราก็โง่ ถ้าไม่เชื่อเราก็ตาย
เรื่องอีการ้องนี้ หลวงพ่อเคยเชื่อมัน จึงได้เลี้ยงมัน ให้อาหารมัน เวลามันขอ ถ้ามันไม่มาก็แล้วไป เพราะเขาเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้าย ไม่ไว้ใจใคร
แต่นี่ดี มันไว้ใจหลวงพ่อ มันจึงมาอาศัยอยู่ด้วย ดังที่คุณเห็นนี้เอง มันรื้อโน่นค้นนี่ทั้งวัน ฉันปลงตกแล้ว ปล่อยมัน นึกว่ามีใครบ้างในประเทศไทยที่เลี้ยงอีกาให้เชื่องได้ ก็มีเรานี้เอง ภูมิใจ เหมือนกันที่เอาพวกนี้อยู่ได้
                ในอากาศหฤโหดร้าย          คือ กา
สัตว์สี่ตีนคือ ลา                                   โหดแท้
นักบวช ใช้โกรธา                                ยิ่งหฤโหด
แต่พวกที่โฉดชั่วช้า                              คือ ผู้นินทา
พวกที่ชอบฆ่าเขา ชอบนินทาเขา ยิ่งเลวกว่าอีกาอีก