..:: Timpirus | กระดานแลกเปลี่ยนความรู้ ::.

พระเกจิอาจารย์สายภาคอีสาน

[1] หลวงปู่ชื่น ติคญาโณ วัดตาอี

[2] หลวงปู่สาย ปาโมกโข วัดตะเคียนราม

[3] หลวงปู่คำดี ฐิตธัมโม วัดบูรพาบ้านผึ้ง

[4] หลวงพ่อเจียม สันติธัมโม วัดกะมอล อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

[5] หลวงพ่อฤทธิ์ รตนโชโต วัดชลประทานราชดำริ

[6] หลวงปู่เพ็ง จันทรังสี วัดบ้านละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

[7] หลวงปู่ผาด ฐิติปัญโญ วัดบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เจ้าอาคมตักสิลาไสยเวทย์นครธมแห่งบ้านกรวด

[8] พระครูสารธรรมาภรณ์(หลวงปู่เฉย ญาณธโร)วัดสระเกษ อ. แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

พระเกจิอาจารย์สายภาคอีสานตอนบน

[9] พระครูภาวนาวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อพระมหาพันธ์ สิลวิสุทโธ)วัดเนรมิตวิปัสสนา

พระเกจิอาจารย์ภาคเหนือ

[-] หลวงพ่อยี ปญญภาโร วัดดงตาก้อนทอง จ.พิษณุโลก

[-] หลวงพ่อทบ ธัมมปัญโญ (พระครูวิชิตพัชราจารย์) วัดพระพุทธบาทชนแดน

[-] หลวงปู่สัมฤทธิ์ อาภัสสโร ที่พักสงฆ์จำลองทิพย์ภาวนา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

[-] หลวงปู่แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง

[-] ครูบาราศรี โชติโก(ตุ๊เจ้าเสือดาว) ถ้ำเสือดาว จ.เชียงใหม่

[-] หลวงพ่อเมือง อุตฺตโม วัดท่าแหน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

พระเกจิอาจารย์สายใต้

[-] พระอาจารย์นำ ชินวโร วัดดอนศาลา(นำ แก้วจันทร์)

[-] พระครูภาวนาภิรมย์(พ่อท่านคลิ้ง จันทสิริ) วัดถลุงทอง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

[-] พ่อท่านจันทร์ สุเมโธ วัดทุ่งเฟื้อ จอมขมังเวทย์ ไสยศาสตร์ แดนใต้

[-] พ่อท่านแปลก เคราเหล็ก วัดปากปรน จ.ตรัง

พระเกจิอาจารย์ภาคกลาง

[-] ประวัติหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสะพานสูง นนทบุรี

[-] หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโตหลวงพ่อเขียน ธมมฺรกฺขิตโต วัดสำนักขุนเณร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร พระผู้ทรงอภิญญา6

[-] หลวงพ่อปาน อคฺคปญฺโญ วัดบางเหี้ย(วัดมงคลโคธาวาส) จ.สมุทรปราการ

[-] หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ วัดบางคลาน จ.พิจิตร เรื่องราวปาฏิหาริย์มากมายมิรู้จบ

[-] ประวัติหลวงพ่อสมชาย ฉันทสโร วัดปริวาสราชสงคราม

[-] หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค

[-] หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐม

[-] หลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข

[-] หลวงพ่อฉาบ วัดคลองจันทร์

[-] หลวงปู่เล็ก วัดบ้านหนอง ชัยนาท

[-] สมเด็จรุ่นแรกหลวงปู่แย้ม ปิยวัณโณ วัดตะเคียน

[-] หลวงพ่อมี เขมธัมโม วัดมารวิชัย จ. อยุธยา ท่านพระครูเกษมคณาภิบาล

[-] สมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์

[-] ขุนแผนรามัญ ขมังเวทย์ เมืองปทุม

[-] พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

[-] หลวงพ่อเคลือบ พุทฺธรกฺขิโต วัดดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

[-] พระอาจารย์ชาญณรงค์ อภิชิโต (ศิริสมบัติ)

[-] หลวงพ่อสด ธัมฺมวโร วัดโพธิ์แตงใต้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

พระเกจิอาจารย์ภาคกลาง๑

[-] หลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

[-] พระครูวิชานพัชรกิจ หลวงพ่ออ้วน วัดสว่างเนตร(วัดดงขุย)

[-] ล็อกเก็ตลงสีรุ่นแรก หลวงพ่อบุญมา(หลวงพ่อใหญ่ พระเทพญาณเวที) วัดมงคลทับคล้อ จ.พิจิตร

[-] หลวงพ่อเงิน กตฺสาโร วัดเกาะแก้ว

[-] พระครูวิภัชกิตติสาร (ครูบามงคล) เจ้าอาวาสวัดบางเบน

[-] หลวงพ่อหวั่น พระครูพิพิธธรรมาทร วัดคลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

[-] พระอาจารย์ปี จนฺทาโภ(ไตรยุติ)อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[-] หลวงปู่บาง วัดสโมสร นนทบุรี

[-] หลวงพ่อสมภพ วัดสาลีโข

[-] หลวงปู่พิมพา ธัมฺมวโร วัดหนองตางู ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์

[-] หลวงพ่อทองหยิบ ปัชโชโต วัดบ้านกลาง ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

[-] หลวงปู่ผินะ ปิยธโร วัดสนมลาววรวิหาร

พระเกจิอาจารย์ภาคตะวันออก

[-] หลวงปู่บัว ถาวโกวัดศรีบูรพาราม

[-] หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่

[-] ก๋งเตื่อง เตชปัญโญ

[-] พระครูพินิจสมาจาร หลวงพ่อโด่ อินทโชโต วัดนามะตูม

พระเกจิอาจารย์ภาคตะวันตก

[-] หลวงพ่อยิด จันทสุวัณโน หรือ พระครูนิยุตธรรมสุนทร แห่งวัดหนองจอก ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

[-] หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม วัดตาลกง

[-] พระอาจารย์มานะ จนฺทโสภโณ ( ท่านเจ้าอาวาส )สำนักสงฆ์เขาพุพรหม ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี

พระเกจิอาจารย์ฆราวาสที่ต้องมีเก็บใช้

[-] ขุนแผนละลวยลม รุ่นแรก อาจารย์เบส เมืองฝาง

[-] พระขุนแผนดิน ๗ ป่าช้ากระดูกเด็ก หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร

[-] เหรียญอนุสรณ์มหาราช 2506(เหรียญที่ระลึกถึงพ่อ)

[-] เหรียญทองแดงรมดำ พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง จังหวัดนราธิวาส

[-] มีดครูทิมภิรัติ๕๕

[-] เหรียญหลวงปู่สรวง (เหรียญบายติ๊กเจีย) สหธรรมิกหลวงปู่ข้าวแห้งเสกอัญเชิญ วัดตาปันศรัทธาธรรม บ้านตาปัน

[-] เหรียญหลวงปู่ข้าวแห้ง (บายกริม๑) วัดตาปันศรัทธาธรรม บ้านตาปัน

[-] สาริกาเดี่ยวดงหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ สุสานทุ่งมน จังหวัดสุรินทร์

[-] พระพุทธชินราช รพ.สงห์ ๒๕๐๐

ของแรงพุทธคุณ

[-] พระขุนแผน ผสมผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม หลวงพ่อแผน วัดหนองติม

[-] หลวงพ่อสิน วัดบางกระดี่

[-] ผงเสน่ห์จันทร์ (พรหมกายรัศมี) หลวงพ่อแพรว จันทสาโร ลงทอง

[-] พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย ปี ๒๕๑๒

[-] พระชัยวัฒน์ นเรศวรเมืองงาย ปี ๒๕๑๒

[-] ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

[-] ผ้ายันต์นกคุ้มเรียกทรัพย์ หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร

[-] ผ้ายันต์นกคุ้มเรียกทรัพย์ รูปหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร

[-] ผ้ายันต์ธงชัย หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร

[-] ผ้ายันต์ธงมหาลาภ หลวงพ่อเขียนออก วัดทุ่งเรไร

[-] ผ้ายันต์ธงชัย หลวงพ่อโง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก

นาคปรก

[-] เหรียญพระนาคปรก ๙๒ อยุธยา พระสุปฏิปันโน แห่งทุ่งบางไทร

หมวดหมู่ทั่วไป

[-] หนังสือนานาจิตตัง

[-] ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

พระกรุ

[-] พระนางกำแพง กรุวัดพิกุล

Co-founder

[-] คุณเล็กเชียงใหม่

[-] Silk way

[-] คุณสมศักดิ์

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version